Dan Zhao

Dan “TNT” Zhao

Name: Dan Zhao
Nickname: TNT
Class: Founding Class
Crossed: Fall 2004
Number: 1
Ethnicity: Chinese
Hometown: Harbin, China
Major: Business Administration

 

'