Fall 2006

#20 Xue

#20 Xue "Juggernaut" Jin

Delta Class

Fall 2006

#21 Huy

#21 Huy "Spartan" Pham

Delta Class

Fall 2006

#22 Hiep

#22 Hiep "NOS" Pham

Delta Class

Fall 2006

#23 Andy

#23 Andy "Blitz" Cao

Delta Class

Fall 2006

#25 Chris

#25 Chris "Shox" Nguyen

Delta Class

Fall 2006

#26 Paul

#26 Paul "Redline" Tran

Delta Class

Fall 2006

#27 David

#27 David "Gambit" Tran

Delta Class

Fall 2006