Founding Fathers

#0 Liang

#0 Liang "Pride" Huang

Founding Father

Fall 2004

#1 Dan

#1 Dan "TNT" Zhao

Founding Father

Fall 2004

#2 Andrew

#2 Andrew "A-Bomb" Park

Founding Father

Fall 2004

#3 Tuan

#3 Tuan "Sandman" Dinh

Founding Father

Fall 2004

#4 Kevin

#4 Kevin "Cosmic" Mui

Founding Father

Fall 2004

#5 Isaac

#5 Isaac "X-Man" Alston

Founding Father

Fall 2004

#6 Enoch

#6 Enoch "Funk" Ly

Founding Father

Fall 2004

#7 James

#7 James "Impulse" Li

Founding Father

Fall 2004

Alexander

Alexander "Godfather" Chang

Founding Father

Fall 2004